STRONA GŁÓWNA | WITAMY | KONIE MAŁOPOLSKIE | PSY | KRESOWE KLIMATY | OFERTA STADNINY
GALERIA FOTO |  KRESOWY ZAGOŃCZYK DONOSI |  OGNIEM I MIECHEM                                                                                          
Kresowy Zagończyk donosi


Kupa śmiechu. 2009-11-26

Dziś otrzymałem projekt „Programu Ochrony Zasobów Genetycznych Koni Rasy Małopolskiej”, zawierający zmiany zaakceptowane przez tzw. Grupę Roboczą na posiedzeniu w dniu 14 października br.
Oto kilka fragmentów.

„Celem programu ochrony zasobów genetycznych rasy małopolskiej jest zachowanie populacji koni małopolskich o określonym genotypie i fenotypie, podkreślającym odrębność i specyfikę polskiego angloaraba, a z czasem ugruntowanie modelu konia małopolskiego jako polskiego angloaraba półkrwi.”

„Ojcami klaczy objętych programem ochrony nie mogą być ogiery pełnej krwi angielskiej, czystej krwi arabskiej, wszystkie angloaraby i konie pochodzące ze starych rodów austrowęgierskich.”

„Za rasy uznane za biorące udział w tworzeniu rasy małopolskiej przyjmuje się: pełną krew angielską, czystą krew arabską, angloaraby, w tym również francuskie i pochodzące ze starych rodów austrowęgierskich.”

Dałem przeczytać ten projekt Onegdajce i po raz pierwszy mamy całkiem odmienne zdania!!! Ja twierdzę, iż program zupełnie kupy się nie trzyma, natomiast babka mówi, że on kupy się trzyma zbyt blisko...

Jako członek Komisji Księgi Stadnej ww. projektowi rekomendacji, rzecz jasna, nie udzieliłem.