STRONA GŁÓWNA | WITAMY | KONIE MAŁOPOLSKIE | PSY | KRESOWE KLIMATY | SUKCESY HODOWLANE
GALERIA FOTO |  KRESOWY ZAGOŃCZYK DONOSI |  OGNIEM I MIECHEM                                                                                          
Kresowy Zagończyk donosi


Jak zostałem pasterzem światła. 2015-04-04

Uczestnicząc w Wigilii Paschalnej, zdzierżyć nie mogłem, że ogień rozniecony przez miejscowych strażaków na potrzeby Liturgii Światła płonie dopóty, dopóki benzyna się nie wypali. Wziąłem więc sprawę w swe ręce i od trzech lat pełnię w miączyńskiej parafii zaszczytną funkcję pasterza światła, paląc tarninę po Bożemu. 

data-cke-saved-src=/foto/images/Sobota_Wielka.jpg

Jak Liturgia Światła, to tylko w Miączynie - celebruje wielebny proboszcz Piotr Szeptuch, głos z Filharmonii Narodowej śpiewa, czytają ponętne niewiasty, nad ogniem czuwa Kresowy Zagończyk.