STRONA GŁÓWNA | WITAMY | KONIE MAŁOPOLSKIE | PSY | KRESOWE KLIMATY | OFERTA STADNINY
GALERIA FOTO |  KRESOWY ZAGOŃCZYK DONOSI |  OGNIEM I MIECHEM                                                                                          
Kresowy Zagończyk donosi


Książę Emaks przyjeżdża na Zamojszczyznę! 2009-03-05

Komisja Księgi Stadnej Koni Rasy Małopolskiej obradująca w Janowie Podlaskim w dniach 10-11 lutego br. zmieniła zasady warunkowego dopuszczenia do rozpłodu ogiera EMAKS.
Ogier ten przez najbliższe dwa sezony działał będzie w zagłębiu hodowlanym konia małopolskiego jakim jest Zamojszczyzna.
Komisja zrezygnowała z limitu klaczy, na jego miejsce wprowadzając limit czasowy. Pozwoli to na szersze użycie ogiera, a w konsekwencji na ocenę większej liczby potomstwa. Biorąc pod uwagę zarówno ilość jak i jakość klaczy małopolskich na terenie Zamojsczyzny, wierzyć należy, że przychówek Emaksa wystawi mu ocenę naprawdę rzetelną. Właśnie jakość źrebaków zadecyduje w przyszłości o dalszych losach Emaksa jako rozpłodnika.
Wyhodowany w Janowie Podlaskim Emaks w wieku źrebięcym uległ kontuzji, która uniemożliwiła poddanie tego konia próbom dzielności. Jednak ze względu na jego wybitnie cenny rodowód Komisja Księgi Stadnej postanowiła warunkowo dopuścić go do rozpłodu. Ta precedensowa decyzja została podjęta przede wszystkim z powodu matki Emaksa - Emerychy, której znaczenie w hodowli koni małopolskich jest epokowe. Emerycha to angloarabska królowa Janowa Podlaskiego, jak zwykło się o niej mawiać, kura znosząca złote jajka.
(Dane mi było widzieć tę klacz podczas jesiennego przeglądu stadniny. Pomimo podeszłego wieku z takim bukietem wciąż rusza się ta kobyła, że czapki z głów...)
Ojcem Emaksa jest pełnej krwi Divisor, co czyni jego rodowód, w obecnych czasach, dość unikalnym. Stanowi on bowiem żywy przykład przedwojennego patentu na polskiego angloaraba. Folbluty i shagye - sama rozkosz dla koneserów!
Może i nie ma ten Emaks porywającej orientalnej urody, ale hodowla koni to przecież proces wielopokoleniowy... Urodzajne pole to coś więcej niż najpiękniejszy łan pszenicy, bo z niego co rok plon zbierać można obfity.
Po chutorach mawiają, że Emaks stacjonował będzie w stadninie braci Łój, w Czołkach pod Zamościem.