STRONA GŁÓWNA | WITAMY | KONIE MAŁOPOLSKIE | PSY | KRESOWE KLIMATY | OFERTA STADNINY
GALERIA FOTO |  KRESOWY ZAGOŃCZYK DONOSI |  OGNIEM I MIECHEM                                                                                          
Kresowy Zagończyk donosi


Ziemia Święta. Część I - Jeruzalem światłem malowane. 2012-02-14

Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć ukazujących takiego ducha Jerozolimy, jaki objawił się Kresowemu Zagończykowi.


Wszystkie uliczki wiodły mnie ku Bazylice Grobu Pańskiego...


Światłość nad Kamieniem Namaszczenia.


Nawa centralna Bazyliki Grobu Pańskiego.


Kaplica.


Sklepienie nad Grobem Pańskim.


Lampy nad Kamieniem Namaszczenia.


Prawosławna Kaplica Ukrzyżowania.


Klasztor koptyjski na zewnątrz bazyliki.


Nawa boczna.


Kaplica Przybicia do Krzyża.


Świece Golgoty.


Mnisi przy schodach klasztoru etiopskiego, znajdującego się na tzw. dachu bazyliki.


Mnich zaczytany w Piśmie.


Wejście do Bazyliki Grobu Pańskiego.


Izraelskie żołnierki na placu przed Bazyliką. 


Opuszczamy okolice Bazylki.


Jedna z uliczek.


Anielskość sióstr zakonnych w Bazylice Agonii, popularnie zwanej również Bazyliką Wszystkich Narodów.


Ikona w Grobie Najświętszej Marii Panny.


Księżycowe wnętrze groty Grobu NMP.


Ubogi starzec w grocie Grobu NMP.


Ogród Getsemani.


Pobożny pułkownik Dudek na Górze Oliwnej.


Niewierny wielbłąd na Górze Oliwnej.


Zejście z Góry Oliwnej do Getsemani. Bliźni spotyka bliźniego. 


Sala Wieczernika na Górze Syjon.


Katolicki koścóił Zaśnięcia NMP. 


Sklepienie kościoła św. Piotra in Gallicantu, położonego na stoku Góry Syjon.


Surowe wnętrze kościoła św.Anny.


Pani Kordalska u św.Anny.


W Kaplicy II Stacji Drogi Krzyżowej.


Ksiądz Eugeniusz Derdziuk, nasz duchowy przewodnik, podczas Drogi Krzyżowej.


Ksiądz Marcin, nasz przewodnik operacyjny, w aureoli.


Ściana Płaczu.


Ściana Płaczu.


Tanecznym krokiem ku Ścianie Płaczu. Uroczystość Bar Micwa.


Bar Micwa. Grajek żydowski.


Kopuła Skały.


Kopuła Skały raz jeszcze.