STRONA GŁÓWNA | WITAMY | KONIE MAŁOPOLSKIE | PSY | KRESOWE KLIMATY | OFERTA STADNINY
GALERIA FOTO |  KRESOWY ZAGOŃCZYK DONOSI |  OGNIEM I MIECHEM                                                                                          
Kresowy Zagończyk donosi


Dementi. 2012-02-17

Nowo powołane Bractwo Miłośników Żywota Pielgrzymkowego niniejszym oświadcza, iż nie ma nic wspólnego z incydentem, który kilka dni temu zaistniał na granicy izraelsko-jordańskiej, gdzie pewna leciwa, aczkolwiek sakramencko zgrabna, mówiąca po polsku kobieta, pod pretekstem odnowienia przyrzeczeń chrzcielnych, dała nura w mętne wody Jordanu, po czym zbiegła na terytorium Królestwa Haszymidzkiego. Nie ma też żadnych przesłanek, by wiązać to zdarzenie z postacią ściganej hetmańskimi listami Babki Onegdajki, drogiej przyjaciółki domu naszego.


Graniczna rzeka Jordan.