STRONA GŁÓWNA | WITAMY | KONIE MAŁOPOLSKIE | PSY | KRESOWE KLIMATY | SUKCESY HODOWLANE
GALERIA FOTO |  KRESOWY ZAGOŃCZYK DONOSI |  OGNIEM I MIECHEM                                                                                          
Kresowy Zagończyk donosi


W wigilię wigilii Narodowego Święta Niepodległości. 2012-11-09

Tak się fajnie ułożyło, iż nasze Narodowe Święto Niepodległości  zbiega się z rocznicą jakże chwalebnej bitwy pod Chocimiem z Roku Pańskiego 1673, kiedy to „straszna jazda niewiernych” pod wodzą hetmana Sobieskiego rozgromiła turecką spahię – elitę osmańskiej kawalerii. 
Chwała polskiej husarii!