STRONA GŁÓWNA | WITAMY | KONIE MAŁOPOLSKIE | PSY | KRESOWE KLIMATY | SUKCESY HODOWLANE
GALERIA FOTO |  KRESOWY ZAGOŃCZYK DONOSI |  OGNIEM I MIECHEM                                                                                          
Kresowy Zagończyk donosi


Algraf - syn księcia Emaksa i Aszantki Jurandówny. 2011-06-05
Z wielk± dum± prezentujemy fotograficzny konterfekcik małego Algrafa. (...)

¬rebaczek cudaczek. 2011-06-04
Tuż po pierwszej w nocy Aszantka przyprowadziła nam wielce przystojnego Ľrebaczka. (...)

Ani deszczu, ani Ľrebaka. 2011-06-03
Pomimo rozmaitych znaków na niebie i ziemi, tudzież na kobylich cyckach, ani deszcz, ani Ľrebak jeszcze do nas nie przyszedł. (...)

Oczekujemy deszczu oraz Ľrebaka. 2011-06-02
Z wyĽrebieniem naszej Aszantki jest podobnie jak z tymi burzami, co id± i doj¶ć nie mog±. (...)

Uwaga, uwaga, nadchodzi! 2011-06-01
Wieczorem babka Onegdajka ogłosiła III, najwyższy, stopień czujno¶ci wyĽrebieniowej. (...)

Babka Onegdajka poluje na Amira. 2011-05-30
Im bliżej białeckiego czempionatu, tym coraz baczniej przygl±damy się Amirowi. (...)

Zapowiada się ciekawy tydzień. 2011-05-30
Dzi¶ wczesnym rankiem pierwsze trawy poszły pod nóż. (...)


Strona: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  [więcej]