STRONA GŁÓWNA | WITAMY | KONIE MAŁOPOLSKIE | PSY | KRESOWE KLIMATY | SUKCESY HODOWLANE
WARUNKI HODOWLANE | FILOZOFIA HODOWLANA | NASZE ANGLOARABY | HISTORIA RASY
Filozofia hodowlana

Wiele można rozprawiać na temat hodowli. Niektórzy twierdzą, że jej tajemnica zaszyfrowana jest w rodowodach i układają hodowlane recepty. Ale recepty dobre są tylko w aptece... W tym fachu liczy się przede wszystkim intuicja i szczęście, a warto wiedzieć, że szczęście sprzyja zapaleńcom. Ot, cały sekret. Nie oznacza to jednak tego, że nie powinniśmy o kojarzeniu koni w ogóle rozmyślać. Każdemu hodowcy wolno mieć przecież jakieś przemyślenia, którymi tłumaczy sobie sukces, czy też porażkę. Nie godzi się natomiast wygłaszać swojej filozofii, jako uniwersalnej prawdy i reguły, bo takim mędrkowaniem można, po pierwsze, kogoś skrzywdzić, a po drugie, siebie ośmieszyć. Zatem informujemy, że wszelakie komentarze dotyczące doboru koni, zawarte na niniejszej stronie są tylko osobistym spojrzeniem na sprawę i mogą mijać się z prawdą. Nie mniej jednak nasza hodowlana strategia opiera się na takim właśnie rozumowaniu, jakie Państwu przedstawiamy.

Fundamentem naszej hodowlanej filozofii jest postrzeganie koni małopolskich poprzez pryzmat ich nierozerwalnych związków ze środowiskiem przyrodniczym i historią. Koń wyzuty z naturalnego środowiska, hodowany w sztucznych warunkach, wyrzucony poza nawias dziedzictwa narodowego zatraca swą emocjonalną wartość.
Naszym koniom oferujemy przestrzeń, znakomite pastwiska i naturalne pasze. A ponadto otaczamy je staropolską aurą...
Wszystkie nasze dorosłe konie są przyuczone do pracy pod siodłem i nieustanne sprawdzane podczas wędrówek w urozmaiconym terenie, niezależnie od pory roku i dnia.

Cel hodowlany

Celem hodowlanym naszego ośrodka jest ochrona zasobów genetycznych rasy małopolskiej i produkcja koni sportowych do WKKW.

Wzorzec

Priorytetową cechą selekcyjną jest w naszym ośrodku charakter konia. Do dalszej hodowli kwalifikowane są wyłącznie osobniki łagodne, o przyjaznym nastawieniu do człowieka. Pierwszorzędne znaczenie mają wszystkie te cechy, które są niejako cechami rasowymi koni małopolskich: dobre zdrowie, odporność, twardość w użytkowaniu, niewybredność, płodność, dobre wykorzystanie paszy, zdolność do przemierzania długich dystansów i szybkiej regeneracji sił.
Modelowy koń reprezentujący naszą stajnię powinien odznaczać się wyraźną nutą Orientu, a jednocześnie słusznym kalibrem. Charakteryzować go musi duża suchość tkanki, harmonijna budowa i bardzo dobry ruch.


Dobór ogierów poprzedzony jest wnikliwym badaniem rodowodów. Preferujemy te rozpłodniki, które prócz odpowiedniego eksterieru niosą w sobie geny wybitnych koni sportowych.

Staramy się unikać krwi tzw. angloarabów francuskich. Uważamy, że ich nieograniczone użycie w celu doskonalenia cech wierzchowych koni małopolskich okupione jest zbyt wielką ceną - doprowadza do utraty rodzimego typu i "wysztuczniania" rasy. Jednocześnie zdajemy sobie sprawę z tego, że angloaraby francuskie mogą być cennym źródłem pełnej krwi angielskiej, a ich incydentalne, przemyślane użycie wcale nie musi wywołać wielkiej rewolucji.

Wielkim sentymentem darzymy konie shagya. Ich największą zaletą w kojarzeniach z końmi małopolskimi jest łatwo przyswajalny Orient, czego raczej nie możemy powiedzieć o arabach czystej krwi. Innymi słowy, kojarzenia arabów z końmi małopolskimi są dużo mniej przewidywalne, a udane połączenia często bywają jednorazowym efektem.